Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 13
Năm 2021 : 11.387
Hướng dẫn phụ huynh “ Xây dựng thực đơn, tính khẩu phần ăn đạt năng lượng, tăng cường sức đề kháng  cho trẻ mầm non” trong thời gian trẻ nghỉ học ỏ nhà phòng chống dịch SARS-CoV-2.

Hướng dẫn phụ huynh “ Xây dựng thực đơn, tính khẩu phần ăn đạt năng lượng, tăng cường sức đề kháng cho trẻ mầm non” trong thời gian trẻ nghỉ học ỏ nhà phòng chống dịch SARS-CoV-2.

Hướng dẫn phụ huynh “ Xây dựng thực đơn,tính khẩu phần ăn đạt năng lượng, tăng cường sức đề kháng  cho trẻ mầm non” trong thời gian trẻ nghỉ học ỏ nhà phòng chống dịch SARS-CoV-2.
Thực hiện công văn 786/PGDĐT Huyện Tiền Hải V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021.

Thực hiện công văn 786/PGDĐT Huyện Tiền Hải V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021.

Thực hiện công văn 786/PGDĐT Huyện Tiền Hải V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021.
BÀI THUYẾT TRÌNH  Đề tài: Biện pháp phối kết hợp với phụ huynh dạy trẻ học trên video tại nhà trong mùa dịch covid 19 Giáo viên :  Phạm Thị Nga Lớp  : 5 tuổi Đơn vị: Trường mầm non Đông Trung

BÀI THUYẾT TRÌNH Đề tài: Biện pháp phối kết hợp với phụ huynh dạy trẻ học trên video tại nhà trong mùa dịch covid 19 Giáo viên : Phạm Thị Nga Lớp : 5 tuổi Đơn vị: Trường mầm non Đông Trung

BÀI THUYẾT TRÌNHĐề tài: Biện pháp phối kết hợp với phụ huynh dạy trẻ học trên video tại nhà trong mùa dịch covid 19Giáo viên :  Phạm Thị NgaLớp  : 5 tuổiĐơn vị: Trường mầm non Đông Trung