Thống kê
Hôm nay : 12
Tháng 07 : 68
Năm 2022 : 8.033
Công văn số 493/UBND, ngày 11/05/2021 và công văn 361/PGDĐT Huyện Tiền Hải, ngày 14/05/2021. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ cần biết.

Công văn số 493/UBND, ngày 11/05/2021 và công văn 361/PGDĐT Huyện Tiền Hải, ngày 14/05/2021. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ cần biết.

 Công văn số 493/UBND, ngày 11/05/2021 và công văn 361/PGDĐT Huyện Tiền Hải, ngày 14/05/2021 V/v tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, và nhân dân trên địa bàn huyện Tiền Hải