Thống kê
Hôm nay : 12
Tháng 07 : 68
Năm 2022 : 8.033
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0948528398
  • Email:
   c0dongtrung.phonggdtienhai@thaibinh.edu.vn
 • Đặng Thị Ngát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0971037626
  • Email:
   dangthingatkt3t@gmail.com
 • Phạm Thị Tần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0975143019